ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΣ

Restaurant Managers
Food & Beverage
Sous Chef
Food & Beverage
Maitre d’ Hotel
Food & Beverage
ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΦΟΡΤΩΣΗ
Ή Τηλεφωνήστε

+30 23730 43070